Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus, 5 op 
Tunniste 766116P  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus  Lyhenne Säteilyfysiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvata eri säteilylajien fysikaaliset syntymekanismit ja vuorovaikutukset materiaalin kanssa. Opiskelija tietää ionisoivan säteilyn keskeiset vaikutukset ihmiskehossa ja muistaa säteilyturvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvät asiat.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään ionisoivan säteilyn syntyä mm. radioaktiivisen hajoamisen seurauksena ja ydinreaktioissa, säteilyn vuorovaikutusta materian kanssa, säteilyn ilmaisemista ja mittaamista, säteilysuureita ja mittayksiköitä, ympäristön säteilyä ja esimerkkejä säteilyn käytöstä. Lisäksi tarkastellaan säteilyn biologisia vaikutuksia sekä säteilyturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 7 harjoitusta (14 h) ja 2 laboratoriotyötä (8 h). Itsenäistä opiskelua noin 90 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Opintojaksolle voivat osallistua Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

740368A Radiokemia ja säteilyturvallisuus

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, laboratoriotyöohjeet, säteilylaki ja -asetus, ST-ohjeet

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Päätekoe

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus  Opintojakso  Lauri Hautala  08.01.21 -25.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa