Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694646S Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä, 5 op 
Tunniste 694646S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä  Lyhenne Tiedonhankinta 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1151 Tiedeviestintä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sahlgren 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 1. ja 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita, tietää open access –julkaisemisen eri malleista, verkkoaineistojen lisensseistä ja käyttöehdoista
- osaa hakea tieteellistä ja muuta tietoa,
- osaa käyttää tietokantoja ja muita tiedonlähteitä,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää,
- ymmärtää tekijänoikeuden peruskäsitteitä.

 
Sisältö 

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, eri tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä, EU-tiedonlähteet, opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeusasiat, verkkoaineistojen lisenssit, open acess ja sen erilaiset mallit.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset 30 h / itsenäinen opiskelu 105 h

 
Kohderyhmä 

TIEMAn opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Forsman, Maria: Julkaisut ja tieteen mittaaminen. Bibliometriikan käännekohtia. Tampere: Enostone, 2016.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen, kirjallisuuskuulustelu

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Jari Sahlgren, kirjaston osuus Anna-Liisa Kärnä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa