Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687370A Spatiaalinen arkeologia, 5 op 
Tunniste 687370A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Spatiaalinen arkeologia  Lyhenne Spatiaalinen ar 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1126 Arkeologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Okkonen, Jari Pekka 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

3./4. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuoda tietokannan GIS-paikkatietojärjestelmään, suorittaa spatiaalisia analyysejä ja esittää tulokset karttamuodossa.

 
Sisältö 

GIS-paikkatietojärjestelmän käyttö, spatiaalinen analyysi ja karttojen teko.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luento 10 tuntia, ohjattuja laboratorioharjoituksia 50 tuntia ja harjoitustyö.

 
Kohderyhmä 

Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kurssilla jaettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustyö

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Jari Okkonen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Spatiaalinen arkeologia  Opintojakso    28.10.19 -19.11.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa