Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
411015A Projektiharjoittelu, 5 op 
Tunniste 411015A  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Projektiharjoittelu  Lyhenne Projektiharjoit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • muodostaa alustavan käsityksen harjoittelupaikassa tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä osaa yleisiä työelämävalmiuksia
  • osaa laatia projektisuunnitelman sekä raportoida harjoittelustaa ytimekkäästi
  • on tutustunut yhteen kasvatusalan alueista kuten ohjaukseen, neuvontaan ja koulutukseen sekä sen suunnitteluun, opetukseen, tutkimukseen ja henkilöstöasioihin
 
Sisältö 

Tutustuminen yhteen kasvatusalan alueeseen (ohjaus, neuvonta, koulutus ja sen suunnittelu, opetus, tutkimus, henkilöstöasiat) osallistumalla mahdollisuuksien mukaan toimintaan ja perehtymällä ko. organisaatioon.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Orientoivaa luentoa 2 h, projektityöskentelyä n. 40 h, yhteenvetoseminaarityöskentelyä 4 h, projektisuunnitelma ja -raportti.

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pääaineen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksoa edeltää kurssi 411014A Polkuja työelämään.

 
Oppimateriaali 

Sopimuksen mukaan

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suunnitelman ja raportin laatiminen. Osallistuminen seminaareihin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyv/hyl

 
Vastuuhenkilö 

Kimmo Kontio

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Viikon harjoittelu yhdessä kasvatusalan työpaikassa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Projektiharjoittelu  Opintojakso    05.02.20 -23.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa