Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
920003J Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa, 1 op 
Tunniste 920003J  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa  Lyhenne Tieteellinen ti 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoJatko-opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö University of Oulu Graduate School, UniOGS 

Opettajat
Nimi
Ursula Heinikoski 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Syyslukukaudella englanti, kevätlukukaudella suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin niin, että löytää tutkimusaiheensa keskeisimmän ja vaikuttavimman kansainvälisen kirjallisuuden,

-tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt ja kykenee arvioimaan tieteellisten julkaisujen merkitystä,

-ymmärtää avoimeen tieteeseen sekä tutkimusaineistojen hallinnointiin liittyvien seikkojen merkityksen,

-osaa soveltaa oppimiaan asioita väitöskirjan ja/tai artikkelin julkaisemisprosessissa.

 
Sisältö 

Systemaattisen tiedonhaun prosessi ja oman tieteenalan keskeisimmät tietokannat. Julkaisutoiminnan määrällinen ja laadullinen arviointi. Julkaisutoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkimuksen ja tutkijan näkyvyys. Avoin tiede, avoin julkaiseminen, tutkimusdata. Viitteidenhallinta.

 
Toteutustavat 

Luokkaopetus ja ohjatut harjoitukset 12h, itsenäinen työskentely 15h

 
Kohderyhmä 

Jatko-opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Seuraavat kirjaston oppaat:
Tieteellinen tiedonhankinta http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi
Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys http://libguides.oulu.fi/tutkimuksennakyvyys
Avoin julkaiseminen http://libguides.oulu.fi/avoinjulkaiseminen
Tutkimusdata http://libguides.oulu.fi/tutkimusdata

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo luokkaopetuksessa ja oppimistehtävän suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ursula Heinikoski

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa  Opintojakso  Heikkala, Riitta Margit,
Ursula Heinikoski,
Pertti Martinmäki 
29.10.18 -20.05.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa