Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
920003J Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa, 1 op 
Tunniste 920003J  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa  Lyhenne Tieteellinen ti 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoJatko-opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö University of Oulu Graduate School, UniOGS 

Opettajat
Nimi
Tiina Sipola 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin niin, että löytää tutkimusaiheensa keskeisimmän ja vaikuttavimman kansainvälisen kirjallisuuden. Lisäksi opiskelija tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt ja kykenee arvioimaan tieteellisten julkaisujen merkitystä. Opiskelija ymmärtää avoimeen tieteeseen sekä tutkimusaineistojen hallinnointiin liittyvien seikkojen merkityksen. Opintojakson jälkeen opiskelija soveltaa oppimiaan asioita väitöskirjan ja/tai artikkelin julkaisemisprosessissa.

 
Sisältö 

Systemaattisen tiedonhaun prosessi ja oman tieteenalan keskeisimmät tietokannat. Julkaisutoiminnan määrällinen ja laadullinen arviointi. Julkaisutoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkimuksen ja tutkijan näkyvyys. Avoin tiede, avoin julkaiseminen, tutkimusdata. Viitteidenhallinta. Tekijänoikeusasiat.

 
Järjestämistapa 

Luokkaopetus, itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.

 
Toteutustavat 

Luokkaopetus ja ohjatut harjoitukset 10h, itsenäinen työskentely 17h

 
Kohderyhmä 

Jatko-opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Seuraavat kirjaston oppaat:

Tieteellinen tiedonhankinta http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys http://libguides.oulu.fi/tutkimuksennakyvyys

Avoin julkaiseminen http://libguides.oulu.fi/avoinjulkaiseminen

Tutkimusdata http://libguides.oulu.fi/tutkimusdata  

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo luokkaopetuksessa ja oppimistehtävän suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kirjaston informaatikot

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tieteellinen tieto tutkimusprosessissa  Opintojakso  Tiina Sipola  29.10.18 -20.05.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa