Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
920003J Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen, 2 op 
Tunniste 920003J  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen  Lyhenne Vastuullinen tu 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoJatko-opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö University of Oulu Graduate School, UniOGS 

Opettajat
Nimi
Ursula Heinikoski 
Heli Ruotsalainen 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 54 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Syyslukukaudella englanti, kevätlukukaudella suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- löytää tutkimusaiheensa keskeisimmän ja vaikuttavimman kansainvälisen kirjallisuuden,

- tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt ja kykenee arvioimaan tieteellisten julkaisujen merkitystä,

- ymmärtää vastuulliseen tieteeseen sekä tutkimusaineistojen hallinnointiin liittyvien seikkojen merkityksen,

- osaa soveltaa oppimiaan asioita väitöskirjan ja/tai artikkelin julkaisemisprosessissa.

 
Sisältö 

Tieteellisen tiedon hankinta ja keskeisimmät tietokannat. Viitteidenhallinta.

Julkaisutoiminnan määrällinen ja laadullinen arviointi. Tutkimuksen ja tutkijan näkyvyys. Julkaisukanavan valinta. Vastuullinen tiede, avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen hallinta.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ja ohjatut harjoitukset 12h, verkkokurssi 27h, itsenäistä työskentelyä 15h

 
Kohderyhmä 

Jatko-opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Open science -verkkokurssi

Vastuullinen tutkimus Oulun Yliopistossa

Tiedonhaun tieteenalaoppaat , soveltuvin osin

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-opetukseen osallistuminen sekä avoimen tieteen verkkokurssin ja oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ursula Heinikoski

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Responsible research: publications, data, metrics and merits autumn 2020  Opintojakso  Heli Ruotsalainen  26.10.20 -07.12.20
Ilmoittautumiseen Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen kevät 2021  Opintojakso  Heli Ruotsalainen  12.04.21 -24.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa