Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905044Y Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op 
Tunniste 905044Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Japanin kielen jatkokurssi 1  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2 / B1.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.

 
Lähtötasovaatimus 

905043 Japanin alkeiskurssi 2, 905047Y Japanin tavu-kirjaimien kurssi ja 905048Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy käyttämään ylemmän alkeistason ja joitakin keskitason kielioppia tilanteeseen sopivalla tavalla ja ymmärtää eri tyylin japania.

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija opettelee ylemmän alkeistason ja joitakin keskitason kielioppia ja rakenteita monipuolisin harjoituksin. Tärkeitä kielioppiasioita harjoitellaan mieleen jäävällä tavalla mm. kirjoittamalla omia esimerkkilauseita ja aidosti keskustelemalla. Lisäksi opiskelija tutustuu tekstin ymmärtämisessä täysin luonnollisiin eri tyylin ja aihepiirin teksteihin ja samalla myös Japanin tapakulttuuriin.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 2

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 2, Finn Lectura. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustehtäviin. Loppukoe pidetään kurssin lopussa ja testataan kielioppirakenteiden ymmärtämistä ja esseen kirjoitustaitoa.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen We­bOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opetta­jalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Japanin kielen jatkokurssi 1, SYKSY 2019  Opintojakso    10.09.19 -12.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa