Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905044Y Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op 
Tunniste 905044Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Japanin kielen jatkokurssi 1  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.

 
Lähtötasovaatimus 

Hyvin suoritettu japanin alkeis­kurssi II.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija puhuu sujuvammin ja lukee japanin tekstiä yhä nopeammin. Opiskelija osaa kirjoittaa japanin tavu- ja kanji-kirjaimia sisältävää tekstiä sekä käsin että tietokoneohjelmalla.

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitietoa ja sanastoa. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd- ja internetinmateriaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Kieliopissa opitaan: uusia sivulauserakenteita, te-partisiipin erilaisia ilmaisuja, tentatiivi- ja potentiaalimuoto, eri aikamuodot, modaalisuuden ilmaisut ( täytyä, tarvita, saattaa olla jne.).

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1 

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 2, Finn Lectura. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien palautus ja lopputentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen We­bOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opetta­jalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kielen jatkokurssi 1, SYKSY 2019  Opintojakso    10.09.19 -12.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa