Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
905043Y Japanin kielen alkeiskurssi 2, 5 op 
Tunniste 905043Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Japanin kielen alkeiskurssi 2  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1-A2.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin

 
Lähtötasovaatimus 

905042Y Japanin alkeiskurssi 1 ja 905047Y Japanin tavu-kirjaimien kurssi

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa asioida japanilaisen kanssa käyttäen perussanastoa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäi­väiseen elämään. Opiskelija tuottaa suullisesti helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa kirjoittaa niitä käsin ja tietokoneohjelmalla. Opiskelija syventää tuntemustaan japanilaisista tapakulttuurista.

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija opettelee lisää japanin alkeistason kielioppia, rakenteita, sanontoja ja sanastoa erilaisissa aihepiirissa. Harjoituksiin kuuluu mm. esimerkkien kirjoittaminen, keskustelu, kuuntelu, tekstin ymmärtäminen ja kirjalliset tehtävät. Opiskellaan liitepartikkeleiden ja verbien ja adjektiivien taivutusmuotojen käyttöä erilaisessa kielioppirakenteissa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat, Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus.

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötasovaatimus

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen We­bOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opetta­jalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Japanin kielen alkeiskurssi 2, KEVÄT 2020  Opintojakso    13.01.20 -20.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa