Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
904009A Étudier/ Travailler en France II, 3 op 
Tunniste 904009A  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Étudier/ Travailler en France II  Lyhenne Étudier/Travai 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2

 
Asema 

Katso oman koulutusohjelmasi opinto-oppaasta. 

 
Lähtötasovaatimus 

Kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu "Travailler/Etudier en France 1" tai vastaavat tiedot (esim. aiemmat yli 5 vuoden ranskan opinnot).

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Ranska

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kehittää niitä kielellisiä valmiuksia ja kommunikaatiotaitoja, joita tarvitaan työpaikalla tai työnhaun yhteydessä ranskankielisessä ympäristössä.

Parantamalla liike-elämän sanavarastoaan sekä ranskankielisen työympäristön ammatillisten käytänteiden tuntemustaan, opiskelija kykenee kommunikoimaan sujuvammin tavallisimmissa liike-elämän tilanteissa.

Opiskelija oppii käyttämään oikeaa liike-elämän terminologiaa, jonka avulla hän kykenee ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ammattitilanteissa.

Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurieroja ja sopeutumaan niihin, sekä reagoimaan tilanteiden vaatimalla tavalla. 

 
Sisältö 

Käsiteltäviä aihepiirejä:

Yritystoiminta: Näin hankin tietoa yrityksestä/yritysten toimintojen vertailu/menestyksellinen liiketoiminta

Työssä: Työtehtävien jakaminen/erilaiset työtilat/ulkomailla työskenteleminen

Työnhaku: Työpaikkailmoitusten tutkiminen/kuinka kerron tavoitteistani/työhaastattelun kulku

Puheenvuoro: Kuinka esitän hyviä kysymyksiä/aktiivisen kuuntelun taito/näin esitän eriävän mielipiteen

Näkökulmia: Työttömyyden torjunta/globalisaation haasteisiin vastaaminen/lehdistökatsaus

Kulttuuri: Ranskalaiset käytöstavat ja kulttuuri yleensä ja  erityisesti yrityksissä sekä työelämän eri tilanteissa

Huom. Opiskelumetodi on kommunikatiivinen, toiminnallinen, selkeä ja jäsennelty. Monipuolisia kielenymmärtämisen ja kielentuottamisen harjoituksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 26 t (4 tuntia viikossa)  ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden lisäksi myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

 
Esitietovaatimukset 

Kieli- ja viestintäkoulutuksessa hyvin suoritettu "Travailler/Etudier en France 1" tai vastaavat tiedot (esim. aiemmat yli 5 vuoden ranskan opinnot)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Français.com,  Français professionnel » – Niveau intermédiaire, B1, (Livre de l´élève et cahier d´exercices), 3ème édition (Oct.2018), Auteur : J.L. Penfornis.

Livre de l´élève : ISBN : 978-2-09-038687-1

Cahier d´exercice : ISBN : 978-2-09-038685-1

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 – 5, hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Cécile Rousselet-Karinen, cecile.rousselet-karinen@oulu.fi

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse.

Lisätietoja Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta opintoihin liittyvistä asioista ja ranskan kursseista. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Étudier/ Travailler en France 2, Kevät 2021  Opintojakso  Cécile Rousselet-Karinen  16.03.21 -29.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa