Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
900017Y Survival Finnish, 2 op 
Tunniste 900017Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Survival Finnish  Lyhenne Survival Finnis 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

A1.1

 
Asema 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää kaikkein yleisimpiä arkipäivään liittyviä perusilmauksia ja -fraaseja. Hän osaa etsiä yksittäisiä tietoja yksinkertaisimmista teksteistä. Lisäksi opiskelija tunnistaa suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja suomalaisen tavan kommunikoida.

 
Sisältö 

Kurssi on johdantokurssi, jonka aikana opetellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä hyödyllisiä fraaseja, sanastoa, ääntämistä sekä vähän peruskielioppia. Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: yleistä perustietoa suomen kielestä; tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen; esittäytyminen, perustietojen kertominen ja samojen asioiden kysyminen puhekumppanilta; numerot, kellonajat, viikonpäivät, vuorokaudenajat, ruoka, juoma ja hintojen tiedustelu.

Kielen rakenteista opitaan persoonapronominit ja niiden possessiivimuodot, peruslauseen ja kysymyslauseen muodostaminen, muutaman verbin taivutus, yksikön partitiivin käytön perusasiat ja paikansijoista missä-kysymykseen vastaaminen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetusta, verkko-opetusta ja muuta itsenäistä työskentelyä. Lisäksi yksi ryhmä järjestetään kokonaan verkko-opiskeluna.

 
Toteutustavat 

Luentoja kaksi kertaa viikossa (26 h, sisältäen loppukokeen) ja itsenäistä opiskelua (24 h).

 
Kohderyhmä 

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä henkilöstö.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Jaetaan kurssin aikana.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen sekä loppukoe.

 
Vastuuhenkilö 

Arja Haapakoski

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suomen kielen johdantok GS3D SYKSY  Opintojakso  Jukka Käräjäoja  01.09.20 -15.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut EDGLO-ryhmä sekä LET-ryhmä SYKSY 2020  Opintojakso  Arja Haapakoski  03.09.20 -15.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suomen kielen johdantokurssi, SYKSY 2020  Opintojakso  Anne Koskela  07.09.20 -16.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Survival Finnish Course for Oulu Business School Degree Students  Opintojakso  Anne Koskela  07.09.20 -15.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kontikangas kampus Suomen kielen johdantok. S ja K  Opintojakso  Anne Koskela  08.09.20 -15.02.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkok Suomen kielen johdantok SYKSY 2020  Opintojakso  Anne Koskela  10.09.20 -15.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suomen kielen johdantokurssi 1, KEVÄT 2021  Opintojakso  Niina Sarajärvi  18.01.21 -03.03.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkok Suomen kielen johdantok KEVÄT 2021  Opintojakso  Anne Koskela  19.01.21 -02.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa