Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761359A Spektroskooppiset menetelmät, 5 op 
Tunniste 761359A  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Spektroskooppiset menetelmät  Lyhenne Spektroskooppis 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Luennoidaan joka toinen vuosi (pariton vuosi), kevätlukukaudella

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee eri spektroskooppisten menetelmien perusteet, ja ymmärtää, minkälaisten fysikaalisten / biofysikaalisten ilmiöiden tutkimukseen ao. menetelmät soveltuvat ja minkälaista informaatiota tutkittavan systeemin ominaisuuksista niillä voidaan saada.

 
Sisältö 

Massa-, IR- ja NMR-spektroskopian sekä röntgenanalytiikan perusteet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

46 h luentoja, 24 h laskuharjoituksia ja demonstraatioita, 63 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Opintojakso on pakollinen biofysiikan opiskelijoille ja valinnainen fysiikan opiskelijoille. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka aikovat suuntautua jollekin atomi- molekyyli- ja materiaalifysiikan alalle. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Moniste. Osa materiaalista jaetaan kurssin edetessä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ville-Veikko Telkki, Seppo Alanko, Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Spektroskooppiset menetelmät  Opintojakso  Ville-Veikko Telkki  05.01.21 -04.03.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Spektroskooppiset menetelmät, 1.uusinta tentti  Tentti  Ville-Veikko Telkki  18.03.21