Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
521423S Sulautettujen järjestelmien työ, 5 op 
Tunniste 521423S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sulautettujen järjestelmien työ  Lyhenne Sulautettujen j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Röning 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi, materiaali on saatavilla englanniksi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodit 3-4.

 
Osaamistavoitteet 

1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa sulautettujen järjestelmien kehitysprosessin vaatimusmäärittelystä valmiiseen prototyyppiin saakka.

2. Hän osaa vaatimusmäärittelyn perusteella luoda järjestelmätason suunnitelman, valita komponentit, suunnitella piirilevyn ja tuottaa sen, suorittaa kokoonpanon, sekä suunnitella ohjelmiston, ohjelmoida

3. osaa jäljittää virheen ja testata piirilevyä saattaakseen sen vaatimusten mukaiseen tilaan.

 
Sisältö 

Kurssissa toteutetaan Atmelin AVR-mikrokontrolleriin perustuva yksinkertainen laite prototyyppiasteelle, ja demon-stroidaan sen toiminta sovelluksessa oikean mikrokontrollerin avulla. Suunnittelussa hyödynnetään moderneja komponentteja ja kehitystyökaluja (IAR Embedded Workbench, Orcad 9.2, AVR-Studio, ATICE50, JTAG-ICE).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Kurssi suoritetaan projektiluonteisena työnä kahden hengen ryhmissä ja edistymistä seurataan raportointikokouksissa. Luentoja 10 h, suunnitteluharjoitus periodilla 3-4 120 h.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

521412A Digitaalitekniikka I                            

Lisäksi hyödyllisiä kursseja ovat 521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti sekä 521432A Elektroniikkasuunnittelu I

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Tehtävänanto, komponenttien datalehdet, kehitystyökalujen käyttöohjeet.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytty suunnitteluharjoitus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Röning

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sulautettujen järjestelmien työt  Opintojakso  Juha Röning  09.01.20 -19.03.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa