Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi, 5 op 
Tunniste 790160P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailumaantieteen johdantokurssi  Lyhenne Matkailumaantie 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Saarinen, Jarkko Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 1. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy matkailuilmiöön, matkailun ja matkailumaantieteen peruskäsitteisiin, matkailun alueellisiin piirteisiin ja kehitystekijöihin sekä yleisiin vaikutuksiin. Kurssin käytyään opiskelija osaa määritellä ja tulkita eri näkökulmista käsin matkailuilmiön, matkailumaantieteen peruskäsitteet, matkailun alueelliset piirteet sekä kehitystekijät.

 
Sisältö 

Matkailuilmiö, matkailumaantieteen peruskäsitteet, matkailun alueelliset piirteet sekä kehitystekijät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus tai vaihtoehtoisesti etäopetus.

 
Toteutustavat 

16 tuntia luentoja tai etäoppimista, tentti tai oppimistehtävät.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Matkailun (25 op) sivuaineopiskelijat. Maantieteen sivuaineopiskelijat. Maantieteen AO-sivuaineopiskelijat. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen, matkailun sekä maantieteen AO- sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Hall, C.M ja S. Page (1999 tai uudempi painos). The Geography of Tourism and Recreation – Environment, Place and Space (soveltuvin osin)

Luentomoniste (Saarinen, J.) tai muu luentokohtainen aineistomateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti ja/tai oppimistehtävät

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Jarkko Saarinen (tentti/oppimistehtävät: Outi Kulusjärvi)

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op ov Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matkailumaantieteen johdantokurssi  Opintojakso  Saarinen, Jarkko Juhani  28.09.20 -15.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op ov Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailumaantieteen johdantokurssi tentti tentti  Tentti  Saarinen, Jarkko Juhani  10.11.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailumaantieteen johdantokurssi tentti, 1.uusinta tentti  Tentti  Saarinen, Jarkko Juhani  30.11.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailumaantieteen johdantokurssi tentti, 2.uusinta tentti  Tentti  Saarinen, Jarkko Juhani  27.01.21