Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750613S Projektityö, 2-15 op 
Tunniste 750613S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projektityö  Lyhenne Projektityö 
Laajuus2-15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

1-15 op / 27-405 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Biologian koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista käytännön työtehtävissä.

 
Sisältö 

Sellaista projektityöskentelyä, jota ei hyvitetä muiden opintojaksojen yhteydessä (esim. työskentely biologian tutkimusryhmässä tai muualla, itsenäinen projektitehtävä maasto- ja/tai laboratoriotöineen, lintuasematoiminta, uhanalaisprojekteissa toimiminen).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Aiheesta ja käytännön järjestelyistä on aina sovittava etukäteen (ilmoittautumislomake) ja työstä on laadittava raportti.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Raportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Rytkönen (EKO), Heikki Helanterä ja Hely Häggman (BT).

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Osallistuminen biologian alan projekteihin antaa työelämävalmiuksia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa