Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750615S Harjoittelu, 10-15 op 
Tunniste 750615S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus10-15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

10-15 op / 380-570 h opiskelijan harjoittelutyötä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

Ilmoittautuminen harjoitteluun LuK-tutkinto 3. sl, harjoittelu suoritetaan 3. kesänä – FM-tutkinto 1. sl.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa ja käytännön taitoja biologian alan työpaikassa.

 
Sisältö 

Harjoittelun minimiaika on kaksi kuukautta kokopäiväistä työskentelyä, josta opiskelija saa 10 op:n merkinnän. Jos harjoitteluaika on vähintään kolme kuukautta, siitä voidaan harkinnan mukaan antaa 15 op:n merkintä edellyttäen, että harjoittelu on ollut hyvin tarkoitustaan vastaavaa ja monipuolista. Harjoittelun voi suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Harjoitteluajalta tulee pitää päivittäin kirjaa tapahtumista ja niiden taustatekijöistä sekä jakson loputtua jättää nähtäväksi alkuperäinen päiväkirja sekä 6-8 konekirjoitusliuskan mittainen yhteenveto, joka sisältää mm. taustatietoja harjoittelupaikasta, siellä meneillään olevista tutkimusprojekteista sekä tiivistelmän omasta työstä ja sen tuloksista. Yhteenvedon hyväksymisen jälkeen alkuperäinen päiväkirja palautetaan ja opiskelija saa suoritusmerkinnän. Harjoittelusta on aina saatava työtodistus. Harjoitteluun ilmoittaudutaan 3. vuoden syksyllä. Harjoittelun voi suorittaa esim. tutkimuslaitoksissa, yksityisellä sektorilla, kunnissa tai ulkomaisissa työpaikoissa.

 
Kohderyhmä 

BT, EKO: pakollinen FM-tutkinto.

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla on suoritettuna noin 80 opintopisteen verran biologian opintoja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelupäiväkirja ja raportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Helanterä (BT) ja Seppo Rytkönen (EKO).

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Harjoittelu koulutusta vastaavissa työtehtävissä antaa työelämävalmiuksia.

 
Lisätiedot 

Ennen harjoittelua on aina käytävä keskustelemassa ao. valvojan kanssa, jotta työn luonne olisi tarkoitustaan vastaava.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Harjoittelu  Opintojakso  10  Heikki Helanterä  07.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa