Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790349A Maapallon aluemaantiede, 5 op 
Tunniste 790349A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Maapallon aluemaantiede  Lyhenne Maapallon aluem 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Janne Alahuhta 
Sanna Varanka 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa määritellä ja tulkita erilaisia maapallon aluemaantieteellisiä ilmiöitä ja prosesseja.

 
Sisältö 

Maapallon aluemaantieteelliset ilmiöt ja niiden merkitykset luonnonmaantieteessä.

 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi moodlessa: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=584

 
Kohderyhmä 

Maantieteen aineenopettajaksi opiskelevat, muille vapaaehtoinen.

 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Janne Alahuhta

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Kurssi järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Kurssi muodostuu viidestä periodista, joista jokainen kestää kaksi viikkoa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Maapallon aluemaantiede  Verkkokurssi  Janne Alahuhta 
23.09.19ma -
ilmoittautumisaika on päättynyt Maapallon aluemaantiede  Verkkokurssi  Janne Alahuhta  01.01.20 -31.07.20
Maapallon aluemaantiede  Opintojakso  Janne Alahuhta  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa