Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790349A Maapallon aluemaantiede, 5 op 
Tunniste 790349A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Maapallon aluemaantiede  Lyhenne Maapallon aluem 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Sanna Varanka 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Suoritettuaan kurssin opiskelija saa kokonaiskuvan maapalloa uhkaavista globaaleista ilmiöistä ja prosesseista sekä ymmärtää miten ne ovat jakautuneet maapallolla

 
Sisältö 

Maapallon globaalit haasteet ja niiden ymmärtäminen aluemaantieteellisesti.

 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi moodlessa

 
Kohderyhmä 

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, erityisesti AO-suuntautuvat. Maantieteen sivuaineopiskelijat. Maantieteen AO-sivuaineopiskelijat. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu maantieteen (60 op) sekä maantieteen AO-sivuainekokonaisuuteen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Janne Alahuhta

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Kurssi järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Kurssi muodostuu viidestä periodista, joista jokainen kestää kaksi viikkoa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Maapallon aluemaantiede  Opintojakso  Janne Alahuhta  01.09.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa