Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090601A-01 Ortodontian perusvalmiudet, 2-6.7 op 
Tunniste 090601A-01  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ortodontian perusvalmiudet  Lyhenne Ortodontian per 
Laajuus2-6.7 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pirttiniemi, Pertti Mikael 

Kuvaus
Laajuus 

2011 aloittavat 6,7 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

DC5 – DC6, Aineopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin käytyään arvioida purennanpoikkeamien esiintyvyyttä väestötasoisesti ja näiden merkitystä yksilön kannalta. Opiskelija osaa lisäksi kliinisen tutkimuksen yhteydessä arvioida purentaelimen toimintaa oikomishoidon hoidontarpeen kannalta. Opiskelija osaa diagnosoida yleisimmät purennanpoikkeamat ja pystyy määrittämään vaikeusasteen ja hoidonporrastuksen. Opiskelija hallitsee kliiniset purennanpoikkeamien tutkimukselliset menetelmät ja osaa käyttää kuvantamista diagnostiikan apuna. Opiskelija ymmärtää purennanpoikkeamien hoidon vaihtoehtoja ja hoidonajoituksen merkityksen. Opiskelija osaa rakentaa yleisimmin käytössä olevat oikomislaitteet. ja ymmärtää potilaan kokonaisvaltaisen huomioimisen ja neuvonnan. Opiskelija hallitsee oikomishoitopotilaan ensiavun.

 
Sisältö 

Kliinisen ortodontian peruskäsitteet ja dokumentointi purennan tutkimuksessa. Käsitys purennanpoikkeamien hoitovaihtoehdoista hampaiston eri kehitysvaiheissa ja hoidossa käytettävät menetelmät ja laitteet ja niihin liittyvä mekaniikka huomioiden kasvun ohjaamisen mahdollisuudet. Perustiedot purennan diagnoosin, hoidonsuunnittelun ja hoidon ajoituksen tekemiseksi. Potilaan ohjeistus kotihoitoa varten oikomishoidossa. Oikomishoidon ensiapu.

Ortodontian työkurssilla opitaan tuntemaan oikomishoidon välineet ja tarveaineet sekä tekemään oikomishoidon alkutarkastus, johon kuuluu anamneesi, purennan status, hampaiston biologisen kehitysasteen rekisteröinti, purennan toiminta, kefalometrinen analyysi, kasvojen ja hampaiston valokuvaus sekä kipsimallien valmistus hampaistosta. Kojemekaniikasta opitaan kiinteän kojeen renkaan laitto ja kiinnikkeiden kiinnitys, kaarilanka ja sen kiinnitys, kojeiden irroitus ja ylläpitolaitteiden valmistus ja kiinnitys. Levityskojeen mekaniikka, ekstraoraalivedon rakentaminen ja varhainen ristipurennan hoito. Opiskelija oppii taivuttamaan kiinteän kojeen ideaalikaaren ja retentiolangan sekä ekstraoraalivedon kaaren. Työkurssilla opitaan pariharjoitteina ja opetusvideoiden kautta potilastyöskentelyn perusteet oikomishoidossa.

 
Toteutustavat 

luennot, seminaarit, harjoitustyöt ja demonstraatiot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Pakolliset edeltävät opinnot DC1-DC4 kaikki opetus

 
Oppimateriaali 

Oikomishoidon alkutarkastusmoniste, Ortodontian perustekniikka I ja II ja opettajien jakamat luentomonisteet

L. Mitchell: An Introduction to Orthodontics, 3rd Edition, Oxford.

Oheislukemistona Richardson A: Interceptive Orthodontics, 4th edition, Suffolk, UK

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Teoriaopetukseen osallistuminen ja ryhmätöiden suorittaminen  ja essee-muotoisen kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

asteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pertti Pirttiniemi (at) oulu.fi

 
Lisätiedot 

Perusvalmiudet-juonne

Kurssin hyväksytty suorittaminen on perusedellytyksenä kliinisen työskentelyn aloittamiselle hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa.

Opetus sisältyy hampaiston kehitys- ja oikomisopin loppukuulusteluun (090601A-00)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa