Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408014S Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi, 5 op 
Tunniste 408014S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi  Lyhenne Pedagogiset haa 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Minna Uitto 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee perustelemaan kasvatusnäkemystään ajankohtaisella, monipuolisella tieteellisellä tiedolla.

  • Opiskelija perehtyy oman valintansa ja kiinnostuksensa mukaan jonkun kirjapaketin aihepiiriin.
  • Opiskelija kykenee soveltamaan lukemansa kirjallisuuden omaan ajatteluunsa.
  • Opiskelija tuottaa esseen, joka perustuu johonkin kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksen painoaloista.
  • Opiskelija soveltaa esseessään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita.
 
Sisältö 

Kirjapaketeissa perehdytään erilaisiin pedagogisiin haasteisiin kasvatustieteen alueella. Kurssilla opiskelija suorittaa yhden tarjolla olevista kirjapaketeista.

 

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely ja lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kirjapakettikurssi alkaa kevätlukukaudella, mutta kurssi päättyy vasta seuraavan syyslukukauden alussa. Kurssi on siis mahdollista suorittaa kesäopintoina. Kurssilla opiskelija valitsee yhden tarjolla olevista kirjapaketeista. Kullakin kirjapaketilla on oma vetäjänsä tiedekunnan eri tutkimusryhmistä. Kurssi koostuu itsenäisestä työskentelystä ja siihen liittyy 2-3 pienryhmätapaamista. Kurssi alkaa infotilaisuudella. Infotilaisuuden jälkeen alkaa ilmoittautuminen kurssille: opiskelijat ilmoittautuvat Weboodin kautta valitsemaansa kirjapakettiin.

Kirjapakettikurssi koostuu:

  • infotilaisuus 2 h
  • pienryhmä 6 h
  • itsenäinen työskentely 127 h
 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin kirjallisuutta on mahdollista hyödyntää pro gradu -tutkielmassa.

 
Oppimateriaali 

Jaetaan/ sovitaan kurssin alkaessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjapakettien osalta: Osallistuminen pienryhmätapaamisiin ja valittuun kirjallisuuteen perehtyminen. Kirjallisuus joko tentitään tai siitä kirjoitetaan esseitä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Minna Uitto

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

 

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (KESÄKURSSI)  Opintojakso  Minna Uitto  05.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa