Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580209A Kandidaatin tutkielma, 10 op 
Tunniste 580209A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kandidaatin tutkielma  Lyhenne Kandidaatin tut 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

TtK-opinnot 3 vsk

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvata tutkimusongelman tai kehitystyöhön liittyvän tarpeen, ratkaista sen aiemmin oppimansa perusteella ja raportoida työn kirjallisesti ja suullisesti.

 
Sisältö 

Tutkimus- tai kehitystyö lääketieteen tekniikan tai hyvinvointitekniikan alalla. Tutkielman suunnittelu, toteutus ja raportointi. Tutkielman esittely seminaarissa ja osallistuminen ryhmätapaamisiin

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely, ryhmätapaamiset

 
Toteutustavat 

Itsenäinen työskentely. Työlle nimetään ohjaaja. Aiheesta ja sisällöstä on sovittava etukäteen tutkinto-ohjelman vastaavan kanssa. Opinnäytteen voi tehdä esim. yliopiston tutkimusryhmässä, yrityksessä tai terveydenhuollon organisaatiossa.

 

 
Kohderyhmä 

TtK-tutkinnon opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

580211A Kypsyysnäyte

 

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen ryhmätapaamisiin, tutkielman kirjoittaminen ja sen esittely seminaarissa. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Lisätiedot 

Suositellaan, että kandidaatin tutkielmaa aloitettaessa opintoja olisi suoritettuna vähintään 120 op.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatin tutkielma KESÄ 2021  Opintojakso  10  Jämsä, Timo Jaakko  01.05.21 -30.09.21
Ilmoittautumiseen Kandidaatin tutkielma 2021-22  Opintojakso  10  Jämsä, Timo Jaakko  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa