Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752362A Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio, 2-6 op 
Tunniste 752362A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio  Lyhenne Kasvikokoelman 
Laajuus2-6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P.  Retkeilykasvio   1998  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

2-6 op / 53-160 h opiskelijan työtä, 100 lajia = 2 op.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

LuK- tai FM-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Lajintuntemuksen omatoiminen harjoittelu ja herbaarionäytteisiin liittyviin työvaiheisiin perehtyminen.

 
Sisältö 

Kokoelma laaditaan joko putkilo- tai itiökasveista yksistään tai niitä yhdistäen.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä opiskelua.

 
Toteutustavat 

Putkilokasvien tulee olla prässättyjä, ja näytteet on laitettava A3 arkkikokoon taitetun paperin väliin (sammalet ja jäkälät kotelon sisään) määritettyinä ja keruu- ja paikkatiedot sisältävällä nimilapulla varustettuina. Digikasvio (2 op) voi olla joko oma, itsenäinen suoritus tai siihen voi yhdistää lisäksi myös fyysisen kasvion (= max 6 op). Ennen opintojakson aloittamista on käytävä lähemmin sopimassa asiasta vastuuhenkilön kanssa (sekä fyysinen että digikasvio).

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävänä suorituksena Kasvien lajintuntemus, laaja (756354A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Hämet-Ahti ym. 1998 (tai vanhempi painos): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 656 s. Lajintuntemusmateriaaleja myös internetissä.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Valmis kokoelma toimitetaan vastuuhenkilölle.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio  Opintojakso  Anna Ruotsalainen 
01.05.21 -30.09.21 -
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio  Opintojakso  Anna Ruotsalainen  10.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa