Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
751642S Maastolajintuntemus, 2 op 
Tunniste 751642S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Maastolajintuntemus  Lyhenne Maastolajintunt 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Kari Koivula 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 53 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1. kl (toukokuu).

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan luonnonhistoriallinen sivistys on tutkinnon edellyttämällä perustasolla. Opiskelija tunnistaa yleisimmät selkärankaiseliöt ulkonäön ja käyttäytymispiirteiden avulla.

 
Sisältö 

Maastokuulustelu keväällä lintujen ja nisäkkäiden tuntemuksesta. Tunnettava yleiset linnut myös äänistä ja käyttäytymisestä sekä myös nisäkkäiden ruokailu- ym. jäljet ja jätökset sekä pesät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen opiskelu, maastotentti.

 
Kohderyhmä 

EKOe: pakollinen.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Maastokuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Koivula.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Maastolajintuntemus tentti  Tentti  Kari Koivula  04.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Maastolajintuntemus tentti  Tentti  Kari Koivula  06.05.22