Data on the course

Show instruction and examinations
694833A Rehabilitation of the Disorders in the Communication, Language and Speech of Children and Youth II, 7 ECTS cr 
Code 694833A  Validity 01.08.2019 -
Name Rehabilitation of the Disorders in the Communication, Language and Speech of Children and Youth II  Abbreviation Rehabilitation 
Scope7 ECTS cr   
Type Intermediate Studies Discipline1105 Logopedics 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Faculty of Humanities 

Description
ECTS Credits 

7 op

 
Language of instruction 

suomi

 
Timing 

2. kl

 
Learning outcomes 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää ja analysoida lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutuksen erityispiirteitä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa kuntoutusmenetelmiä puheterapeuttisessa kuntoutuksessa.

 
Contents 

Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutuksen erityispiirteet ja kuntoutusmenetelmät.

 
Mode of delivery 

Monimuoto-opetus.

 
Learning activities and teaching methods 

Vaihtelevat opetus- ja opiskelumenetelmät, opiskelijan työtä 189 t.

 
Target group 

Logopedian pääaineopiskelijat

 
Prerequisites and co-requisites 

Johdatus lasten ja nuorten kielen ja puheen häiriöihin, Lasten ja nuorten kielen ja puheen häiriöiden arviointi ja diagnostiikka

 
Recommended or required reading 

Opetusmateriaali ja kurssin aikana sovittava kirjallisuus

 
Assessment methods and criteria 

Tentit ja kirjalliset tehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Grading 

0–5

 
Person responsible 

Logopedian yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

 


Current and future instruction
Functions Name Type ECTS cr Teacher Schedule
registration period has not begun Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II  Course  Taina Välimaa  06.01.22 -18.05.22

Future examinations
No examinations in WebOodi