Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694833A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II, 7 op 
Tunniste 694833A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II  Lyhenne Lasten ja nuort 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1105 Logopedia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

7 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää ja analysoida lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutuksen erityispiirteitä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa kuntoutusmenetelmiä puheterapeuttisessa kuntoutuksessa.

 
Sisältö 

Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutuksen erityispiirteet ja kuntoutusmenetelmät.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

Vaihtelevat opetus- ja opiskelumenetelmät, opiskelijan työtä 189 t.

 
Kohderyhmä 

Logopedian pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Johdatus lasten ja nuorten kielen ja puheen häiriöihin, Lasten ja nuorten kielen ja puheen häiriöiden arviointi ja diagnostiikka

 
Oppimateriaali 

Opetusmateriaali ja kurssin aikana sovittava kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit ja kirjalliset tehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Logopedian yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II  Opintojakso  Taina Välimaa  06.01.22 -18.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa