Data on the course

Show instruction and examinations
694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 ECTS cr 
Code 694693A  Validity 01.08.2019 -
Name Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Abbreviation Informaatiosisä 
Scope5 ECTS cr   
Type Intermediate Studies Discipline1128 Information studies 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Faculty of Humanities 

Description
ECTS Credits 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Language of instruction 

suomi tai englanti

 
Timing 

1. vuosi, 3.-4. periodi

 
Learning outcomes 

Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

 
Contents 

Informaatiosisältöjen  ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi.  Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

 
Mode of delivery 

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus. Osittainen etäsuoritusmahdollisuus.

 
Learning activities and teaching methods 

Luennot, harjoitukset ja tentti

 
Target group 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Recommended or required reading 

Suominen V, Saarti J & Tuomi P (2009) Bibliografinen valvonta : johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki, Avain - soveltuvin osin.

 
Assessment methods and criteria 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Grading 

0-5

 
Person responsible 

Yliopistonlehtori

 
Working life cooperation 

Vierailevat luennoitsijat.

 


Current and future instruction
Functions Name Type ECTS cr Teacher Schedule
registration period has not begun Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Course  Heidi Enwald  01.03.21 -05.05.21

Future examinations
Functions Name Type ECTS cr Teacher Schedule
registration period has ended Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Exam    21.08.20