Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op 
Tunniste 694693A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Lyhenne Informaatiosisä 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

1. vuosi, 3.-4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

 
Sisältö 

Informaatiosisältöjen  ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi.  Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus. Osittainen etäsuoritusmahdollisuus.

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset ja tentti

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Oppimateriaali 

Suominen V, Saarti J & Tuomi P (2009) Bibliografinen valvonta : johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki, Avain - soveltuvin osin.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

Vierailevat luennoitsijat.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Opintojakso  Heidi Enwald  01.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Tentti    21.08.20