Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353332S Johtamisen harjoittelu, 10 op 
Tunniste 353332S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johtamisen harjoittelu  Lyhenne Johtamisen harj 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Elina Laukka 
Heidi Pirkola 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Opetus järjestetään suomeksi. Tarvittaessa opintojakson voi suorittaa englanniksi.

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 2. vuoden syyslukukausi, 1. ja 2. periodi. Työelämäharjoittelu on mahdollista suorittaa kesäopintoina.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida, tulkita, kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa johtamisosaamistaan ja johtajuuttaan terveysalan työelämän hallinnon tai johtamisen alueella
  • soveltaa terveysalan johtamisen käytännön taitoja työelämäharjoittelussa valitsemansa harjoittelupaikan tehtävien mukaisesti (lainsäädännön tuntemus, projektien hallinnan taidot, henkilöstöhallinto) itsenäisesti ja erilaisissa työryhmissä
  • osoittaa portfolion avulla kehittymisensä ja osaamisensa johtamistehtävissä, sekä kykynsä soveltaa tietoa esimies-, koordinointi-, suunnittelu- ja organisointitehtävissä hyvinvointialalla ja
  • käyttää esiintymis- ja suullisia viestintätaitojaan sekä digi-, viestintä- ja teknologiataitojaan esitellessään portfolionsa.
 
Sisältö 

Työelämävierailu toteutetaan pareittain tai pienryhmissä. Harjoitteluosa toteutetaan yksilöllisen harjoittelusuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon alalla joko kotimaisessa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Seminaarityöskentelyissä esitetään työelämävierailu ja portfolio.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Yksilöllinen ohjaus harjoittelupaikan valinnassa (2 h, edellyttää läsnäoloa Oulussa), ryhmätyöskentely työelämävierailussa ja verkko-oppimisalustalla työskentely (6 h), johtamisen työelämäharjoittelu (6 viikkoa, 225 h), seminaarit (8 h, edellyttää läsnäoloa Oulussa) ja itsenäinen työskentely (29 h) työelämäharjoittelun lisäksi.

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat/terveyshallintotiede.

 
Esitietovaatimukset 

353330S Terveyshallintotiede I ja 353331S Johtaminen terveysalalla -opintojaksot on suoritettava ennen tätä opintojaksoa

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole.

 
Oppimateriaali 

Soveltuvat tieteelliset artikkelit ja muu kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen seminaareihin, työelämävierailuun ja ryhmätyöskentelyyn. Johtamisen työelämäharjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä portfolion laatiminen. Työelämän edustaja (harjoittelun ohjaaja) arvioi harjoittelun. Opiskelija itsearvioi osaamistaan portfoliossa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Paula Vieresjoki

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämäharjoittelu, työelämälähtöiset oppimistehtävät, työelämälähtöinen arviointi.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Yhteydenotto vastuuopettajaan (Moona Huhtakangas) sähköpostilla. Työelämäjakso erikseen sovittuna ajankohtana kesä- tai heinäkuussa 2020. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johtamisen harjoittelu, KESÄ 2021  Opintojakso  Elina Laukka  01.06.21 -31.07.21
Ilmoittautumiseen Johtamisen harjoittelu  Opintojakso  10  Outi Kanste  08.09.21 -25.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa