Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
801623S Johdatus koodausteoriaan, 5 op 
Tunniste 801623S  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Johdatus koodausteoriaan  Lyhenne Johdatus koodau 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:

- ymmärtää virheitä korjaavien koodien perusperiaatteet ja käsitteet

- hallitsee kurssilla esitettyjen koodien koodauksen ja dekoodauksen

- osaa johtaa ja todistaa keskeisimmät kurssilla esitetyt tulokset

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään tiedonsiirrossa tarvittavien virheitä korjaavien koodien teoriaa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille pohjatiedot tällaisten koodien rakenteesta ja käytöstä. Kurssi keskittyy binääristen lohkokoodien tarkasteluun. Tärkeimpinä sisältöinä ovat lineaariset koodit, RM-koodit ja sykliset koodit. Lopuksi tarkastellaan vielä konvoluutiokoodeja.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot + harjoitukset 30 h, itseopiskelu 105 h

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

802354A Algebran perusteet, 802355A Algebralliset rakenteet, 802120P Matriisilaskenta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1 – 5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Topi Törmä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa