Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761685S Optiikka, 5 op 
Tunniste 761685S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Optiikka  Lyhenne Optiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti / Suomi

 
Ajoitus 

Joka vuosi kahdesti, periodit 1 ja 3.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintotason Aaltoliike ja optiikka -kurssin antamaa osaamista. Kurssin käytyään opiskelija pystyy tarttumaan modernin optiikan alaan liittyviin kysymyksiin ja osaa soveltaa tietämystään optiikan alan opetuksessa, tutkimuksessa ja teollisuudessa.

 
Sisältö 

Sähkömagneettiset aallot, fotonit ja valo, valon eteneminen, polarisaatio, interferenssi, diffraktio, koherenssiteorian perusteet, laserit ja laservalo.

 
Järjestämistapa 

Moodle-pohjainen itseopiskelu ja tentti

 
Toteutustavat 

7 viikkoa aikataulutettua tehtävien ratkaisua

 
Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu fysiikan maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssi soveltuu myös työssään optiikkaa soveltavien henkilöiden täydennys- ja jatkokoulutukseen.

 
Esitietovaatimukset 

761310A Aaltoliike ja optiikka tai vastaava

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Oppikirja Optics by Eugene Hecht

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Jatkuva arviointi ja lopputentti

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

moodle.oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Optiikka  Opintojakso  Seppo Alanko  14.03.22 -05.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Optiikka tentti  Tentti  Seppo Alanko  12.05.22