Data on the course

Show instruction and examinations
694824P Introduction to Disorders in the Communication, Language and Speech of Children and Youth, 6 ECTS cr 
Code 694824P  Validity 01.08.2017 -
Name Introduction to Disorders in the Communication, Language and Speech of Children and Youth  Abbreviation Introduction to 
Scope6 ECTS cr   
TypeBasic Studies Discipline1105 Logopedics 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Faculty of Humanities 

Description
ECTS Credits 

6 ECTS credits

 
Language of instruction 

Finnish

 
Timing 

1st year, spring term

 
Learning outcomes 

Upon completion of the course, students will be able to identify and define different diagnoses behind the disorders in the communication, language and speech of children and youth, and to identify and define the underlying factors behind them.

 
Contents 

The underlying factors of disorders in the communication, language and speech of children and youth

 
Mode of delivery 

Book exam

 
Learning activities and teaching methods 

Independent studies altogether 162 h.

 
Target group 

Students majoring and minoring in Logopedics

 
Recommended or required reading 

Ahonen, T., Määttä, S., Meronen, A. & Lyytinen, P. (2014). Kielen kehityksen vaikeudet. Teoksessa T. Siiskonen, T.  Aro, T.  Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 72–103). Jyväskylä: PS-kustannus.

Arvio, M. & Aaltonen, S. (2012). Kehitysvammainen potilaana. Helsinki: Duodecim. s. 12–104; 158–164.

Brock, J. & Arciuli, J. (2014) (toim.). Communication in Autism. Trends in Language Acquisition Research 11.  Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ss. 1–7; 11–28; 55–74; 103–122; 147–168.

Dufva, V. & Koivunen, M. (2012). ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 35–64;135–192; 211–230.

Ervast, L. & Leppänen, P. (2010). Kielellinen erityisvaikeus. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 211–221). Turku:  Turun yliopisto.

Huttunen, K. (2010).  Kuulovian vaikutukset kommunikaatiotaitojen kehittymiseen. Teoksessa P. Korpilahti, O.  Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 222–228). Turku: Turun yliopisto.

Jansson-Verkasalo, E. & Eggers, K. (2010). Änkytys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 235–242). Turku: Turun yliopisto.

Korpilahti, P., Arikka, H. & Wallden, T. (2014). Puheen ja kielen kehityksen häiriöt. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 46–58).Helsinki: Duodecim.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat – Lasten äänteellinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 17–62.

Launonen, K. & Klippi, A. (2009). Puheterapia kuntoutusmuotona. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet (s. 287–294). Helsinki: Otava.

Lyytinen, H. (2010). Dysleksia. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 257–262). Turku:  Turun yliopisto.

Mäenpää, H. (2014). CP-vamma. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 128–137). Helsinki: Duodecim.

Närhi, V., Seppälä H. & Kuikka, P. (2010). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. s. 14–93.

Von Tetzchner, M. & Martinsen, H. (2010). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. s. 20–51; 61–84.

 
Assessment methods and criteria 

Book exam. Read more about assessment criteria at the University of Oulu webpage.

 
Grading 

0-5

 
Person responsible 

University teacher or university lecturer of Logopedics

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi