Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta, 5 op 
Tunniste 800328A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Differentiaali- ja integraalilaskenta  Lyhenne Differentiaali- 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Mahmoud Filali 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, 1. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:

- käsitellä usean muuttujan funktioita

- soveltaa usean muuttujan funktioiden derivaattoja

- laskea useampiulotteisia integraaleja

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään usean muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa. Keskeisiä käsitteitä ovat osittaisderivaatta, gradientti, divergenssi, roottori ja useampiulotteinen integraali. Kurssilla tutustutaan myös usean muuttujan funktioihin liittyviin integraalilauseisiin. Lisäksi tutustutaan potenssisarjoihin. Kurssi tarjoaa perustyökaluja erityisesti sovelluksia varten.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h harjoituksia, 91 h omatoimista työskentelyä, josta osa voi olla ohjattua

 
Kohderyhmä 

Matematiikan ja fysiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Jatkuvuus ja derivaatta 800317A, Integraali 800318A, Matriisilaskenta 802120P

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mahmoud Filali

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Korvaa kurssin 802351A Vektorianalyysin perusteet

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Differentiaali- ja integraalilaskenta  Opintojakso  Mahmoud Filali  30.08.21 -15.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Differentiaali- ja integraalilaskenta tentti  Tentti  Mahmoud Filali  14.01.22