Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
800321A Sarjat ja approksimointi, 5 op 
Tunniste 800321A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Sarjat ja approksimointi  Lyhenne Sarjat ja appro 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Mahmoud Filali 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa käsitellä sarjoja ja tutkia niiden suppenemista
- osaa selittää eron tasaisen ja pisteittäisen suppenemisen välillä
- osaa tutkia funktiojonojen ja -sarjojen pisteittäistä ja tasaista suppenemista
- osaa käyttää potenssisarjoja funktioiden approksimoimiseen.

 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan sekä luku- että funktiosarjoja. Keskeisiä sisältöjä ovat sarjojen suppenemistestit, funktiojonon pisteittäinen ja tasainen suppeneminen, potenssisarjat sekä Taylorin sarja. Kurssilla tutustutaan funktioiden approksimointiin esimerkiksi polynomeilla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia, 91 h omatoimista työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Jatkuvuus ja derivaatta 800317A sekä Integraali 800318A

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mahmoud Filali

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sarjat ja approksimointi  Opintojakso  Mahmoud Filali  10.01.22 -28.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sarjat ja approksimointi tentti  Tentti  Mahmoud Filali  03.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sarjat ja approksimointi tentti  Tentti  Mahmoud Filali  01.04.22