Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
800317A Jatkuvuus ja derivaatta, 5 op 
Tunniste 800317A  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Jatkuvuus ja derivaatta  Lyhenne Jatkuvuus ja de 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Esa Järvenpää 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa määritellä funktion jatkuvuuden käsitteen sekä soveltaa tätä määritelmää esimerkeissä ja päättelyissä
- osaa määrittää funktioiden derivaattoja
- osaa käyttää derivaattaa funktion kulun tutkimiseen
- osaa soveltaa jatkuvuuden ja derivaatan käsitteitä erilaisissa tehtävissä ja ongelmissa, myös erilaisissa päättelyissä

 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan yhden muuttujan reaaliarvoisen funktion jatkuvuutta ja derivaattaa. Keskeisiä sisältöjä
ovat jatkuvien funktioiden väliarvolause, ketjusääntö, käänteisfunktion derivaatta, differentiaalilaskennan väliarvolause ja sen soveltaminen funktion kulun tutkimiseen. Differentiaalilaskentaa myös sovelletaan erilaisiin ongelmiin. Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista ajattelua sekä laskurutiineja.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia, 91 h omatoimista työskentelyä

 
Kohderyhmä 

1. vuoden matematiikan ja fysiikan opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Funktiot ja raja-arvo 800119P, Johdatus matemaattiseen päättelyyn 802151P

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Jaetun kurssimateriaalin lisäksi esimerkiksi kirja P. Harjulehto, R. Klén, M. Koskenoja, Analyysiä reaaliluvuilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe, harjoitukset

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Esa Järvenpää

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Korvaa kurssin 802163P Derivaatta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Jatkuvuus ja derivaatta  Opintojakso  Esa Järvenpää  01.11.21 -20.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa