Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790607S Maantieteen syventävä kirjallisuus, 1-5 op 
Tunniste 790607S  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Maantieteen syventävä kirjallisuus  Lyhenne Maantieteen syv 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 
Jan Hjort 
Paasi Anssi 
Eeva-Kaisa Prokkola 
Saarinen, Jarkko Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1. tai 2. opintovuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija syventää osaamistaan esimerkiksi kirjallisuuden avulla. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Sisältö 

Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan maantieteessä.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti, essee tai itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Eri suoritusmahdollisuuksista sovitaan professorin kanssa.

 
Kohderyhmä 

FM-vaiheen maantieteen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Sovitaan erikseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sovitaan erikseen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Eeva-Kaisa Prokkola, Jan Hjort, Anssi Paasi, Harri Antikainen, Jarkko Saarinen

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa