Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790325A Maantieteen soveltava kirjallisuus, 1-5 op 
Tunniste 790325A  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Maantieteen soveltava kirjallisuus  Lyhenne Maantieteen sov 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Janne Alahuhta 
Juha Ridanpää 
Kaj Zimmerbauer 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

LuK-vaiheen 2. tai 3. opintovuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa osaamistaan esimerkiksi kirjallisuuden avulla. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Sisältö 

Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan maantieteessä.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti, essee tai muu itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Eri suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajien kanssa.

 
Kohderyhmä 

LuK-vaiheen maantieteen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Sovitaan erikseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sovitaan erikseen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Janne Alahuhta, Juha Ridanpää ja Kaj Zimmerbauer

 
Työelämäyhteistyö 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa