Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
740078Y Työelämäkurssi, 6 op 
Tunniste 740078Y  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Työelämäkurssi  Lyhenne Työelämäkurssi 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine3254 Biokemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Henrika Honkanen 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

LuK 1.-3.kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kertoa yleisiin työelämätaitoihin kuuluvat asiat alasta riippumatta
  • tunnistaa ja esitellä omaa osaamistaan
  • arvioida itseään osaajana, työnhakijana ja työntekijänä
  • tunnistaa kehittämistä tarvitsevat osa-alueet
  • rakentaa osaamisprofiiliaan
 
Sisältö 

Työpajoissa käsitellään yleisiä työelämätaitoja, joita tarvitaan kaikissa työympäristöissä: mm. viestintää ja vuorovaikutusta, ryhmässä työskentelyä, organisointikykyä, ajankäytön hallintaa sekä palautteen antamista ja saamista. Työpajojen aikana tarkastellaan opiskelijoiden tähänastisten opintojen ja työkokemusten kautta kertyneitä taitoja sekä sitä, miten nämä taidot tuodaan esille esimerkiksi työnhakutilanteessa. Kesätyö, jonka kesto on oltava vähintään 1 kk, voi olla minkä alan työtä tahansa. Kesätyön ohessa opiskelijat tekevät heille annetut tehtävät, jotka liittyvät työympäristöön, työturvallisuuteen tai vaikkapa työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kurssin lopussa opiskelijat raportoivat kesätyön aikana kertyneistä kokemuksista rinnastaen niitä omien työelämätaitojen karttumiseen. Raportit arvioidaan kahdella tapaa: sekä opettajan toimesta että vertaisarvioinnilla. 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Keväällä ennen kesätyön aloittamista pidetään kolme työpajaa (3 x 3h) ja syksyllä yksi. Työpajoissa pieni osa opetuksesta on luentomuotoista, enimmäkseen tehdään ryhmätöitä, käydään keskusteluja sekä tehdään erilaisia tehtäviä.  Kesätyön (väh. 1 kk) ohessa tehdään tehtäviä sekä raportti, jonka arvioinnissa osana käytetään opiskelijoiden vertaisarviointia.

 
Kohderyhmä 

Kandivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei. Kesätyöpaikka tulee olla (väh. 1 kk).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Tietoa oppimateriaalista annetaan työpajoissa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen työpajoihin, kesätyö, oheistehtävät, raportointi ja vertaisarviointi

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Henrika Honkanen

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Työpajojen pitopaikka (Kontinkangas/Linnanmaa) ilmoitetaan erikseen.

 

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson laajuus (op): 6 op Vastuuopettaja: Mirva Saaranen Linkki ilmoittautumiseen: weboodi Kohderyhmä: LuK 1v-3v Toteutusaikataulu: kesä 2020 Toteuttaja: BMTK Lisätietoja: opiskelija hankkii kesätyöpaikan (vähintään 1 kk) miltä alalta tahansa. Kesätyön aloittamista edeltää kolme työpajaa huhti-toukokuun aikana. Lisätietoja antaa Mirva Saaranen (mirva.saaranen@oulu.fi).

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Työelämäkurssi  Opintojakso  Henrika Honkanen  12.04.21 -30.09.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Työelämäkurssi  Opintojakso  Henrika Honkanen  21.04.22 -30.08.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa