Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
352226S Kliininen harjoittelu, 10 op 
Tunniste 352226S  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kliininen harjoittelu  Lyhenne Kliininen harjo 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jonna Juntunen 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 2. lukuvuosi, syksy, periodi 1. ja 2.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa toimia työelämän monialaisissa asiantuntijaryhmissä sekä johtaa asioita ja ihmisiä erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä
  • kehittää asiantuntijuuteen liittyvää osaamista ja muutoksen hallintakykyä
  • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja päätöksentekotaitoja omassa harjoittelussaan
  • tunnistaa henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvan seurannan ja tulevaisuuden kehittämishaasteet ja –suuntaviivat kliinisessä hoitotyössä sekä erilaisissa hoitotyön/hoitotieteen asiantuntijatehtävissä
  • osaa asiantuntijana toimia muuttuvissa työelämäntilanteissa ja käyttää luovia ongelmanratkaisutaitoja sekä innovatiivisuutta.
 
Sisältö 

Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen.

 
Järjestämistapa 

Asiantuntijaharjoittelu valitussa harjoittelupaikassa.

 
Toteutustavat 

Harjoitteluun liittyvät osa-alueet:

Osa 1: harjoittelu info, 2. lukuvuoden syksy (2 h)

Osa 2: Yksilöllisen harjoittelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä harjoitteluorganisaation kanssa (22 h)

Osa 3: Harjoittelun toteuttaminen ja arviointi (230 h)

Osa 4: Loppuraportin laatiminen (10 h)

Osa 5: Tutkimusklubit (2h)

Osa 6: Työpaja (4 h)

 
Kohderyhmä 

Hoitotieteen Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon valinneet hoitotieteen maisteriopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät Kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot käytynä.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen. Itsearviointi/omaa asiantuntijuuden kasvua reflektoiden. Tutkimusklubeihin ja työpajoihin osallistuminen. Arvioinnissa käytetään jatkuvaa arviointia ja osaamisperustaista arviointimatriisia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämälähtöinenharjoittelu suoritetaan opiskelijan valitsemassa organisaatiossa. 

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Aloitusinfo 7.5.2020 klo 14.15-16, työpaja 27.8.2020 klo 14.15-16. Opetustapahtumat toteutetaan etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Jonna Juntuselta. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kliininen harjoittelu KESÄ 2020  Opintojakso  10  Jonna Juntunen  07.05.20 -31.08.20
Ilmoittautumiseen Kliininen harjoittelu  Opintojakso  10  Krista Hylkilä,
Saara Kukkohovi 
15.08.20 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa