Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802336A Salausmenetelmät, 5 op 
Tunniste 802336A  Voimassaolo 01.06.2016 -
Nimi Salausmenetelmät  Lyhenne Salausmenetelmä 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Marko Leinonen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vsk eteenpäin, jokaisessa periodissa ja kahdesti kesässä

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- tuntee perinteisten salausmenetelmien periaatteet 
- tuntee julkisen avaimen menetelmien (RSA, diskreetti logaritmi, selkäreppu) toiminnan 
- tietää lukuteorian hyödyllisyyden ja sovellettavuuden salauksessa

 
Sisältö 

Salakirjoitusta on käytetty vuosisatoja. Aikaisemmin sen käyttö rajoittui lähinnä sotilaallisiin tai diplomaattisiin tarkoituksiin. Tietokoneisiin perustuvan tiedonvälityksen yleistyminen viimeisten vuosikymmenien aikana merkitsee sitä, että salausmenetelmiä tarvitaan päivittäin lähes kaikilla yhteiskunnan alueilla. Myös menetelmät ovat muuttuneet; aikaisempien menetelmien tilalle ovat tulleet ns. julkisen avaimen salaukset, joiden perusteet esitettiin noin 40 vuotta sitten. Samalla kävi ehkä yllättäen ilmi, että modernien salaus- ja allekirjoitusmenetelmien eräänä keskeisenä perustan toimivat 300-400 vuotta vanhat lukuteorian tulokset. Tästä johtuen kurssi aloitetaan alkeislukuteorian tarkastelulla. Tämän jälkeen tutustutaan perinteisiin salausmenetelmiin ja sitten tarkastellaan kolmea julkisen avaimen menetelmää, jotka ovat RSA, diskreetti logaritmi ja selkäreppu.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen opiskelu

 
Toteutustavat 

verkkokurssi; moodle-materiaali + stack-tehtävät

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

802354A  Algebran perusteet, 802120P Matriisilaskenta

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentokalvot, tehtävät, tehtävien ratkaisut, stack-tehtävät

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe tai Loppukoe + stack-tehtävät

 

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Marko Leinonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesäverkkokurssi Salausmenetelmät  Opintojakso  Marko Leinonen  01.08.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Verkkokurssi Salausmenetelmät (1. periodi)  Opintojakso  Marko Leinonen  01.09.21
Ilmoittautumiseen Verkkokurssi Salausmenetelmät (2. periodi)  Opintojakso  Marko Leinonen  02.11.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkokurssi Salausmenetelmät (3. periodi)  Opintojakso  Marko Leinonen  14.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkokurssi Salausmenetelmät (4. periodi)  Opintojakso  Marko Leinonen  15.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Verkkokurssi Salausmenetelmät (1. periodi) tentti  Tentti  Marko Leinonen  20.10.21
Ilmoittautumiseen Verkkokurssi Salausmenetelmät (2. periodi) tentti  Tentti  Marko Leinonen  20.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkokurssi Salausmenetelmät (3. periodi) tentti  Tentti  Marko Leinonen  04.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Verkkokurssi Salausmenetelmät (4. periodi) tentti  Tentti  Marko Leinonen  06.05.22