Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750380A Työelämään tutustuminen, 1-5 op 
Tunniste 750380A  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Työelämään tutustuminen  Lyhenne Työelämään tutu 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op / 27-133 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 1. kl - 3. kl.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija hankkii työelämäkokemusta ja kehittää yleisiä työelämätaitojaan, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, sekä tutustuu työyhteisön toimintaan. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös oman alan ulkopuolisessa työpaikassa.

 
Sisältö 

Itsenäistä työskentelyä esimerkiksi kesätyöpaikassa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Opiskelija pitää kirjaa työtehtävistä ja -tunneista, jotka lisätään raporttiin jakson suorittamisen jälkeen. Raportin tulee sisältää kuvauksen työpaikasta, työtehtävistä, joita opiskelija teki, mitä vastuita hänellä oli työjaksonsa aikana. Raporttiin loppuun kirjoitetaan omana kappaleena itsearvioinnin, jossa pohditaan mm. omaa oppimista ja kehittymistä sekä millaisia yleisiä työelämätaitoja oppi. Raportin pituus tulee olla vähintään kaksi sivua.

 

 
Kohderyhmä 

LuK-vaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suoritetaan ennen 750615S Harjoittelua.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Raportti ja oppimispäiväkirja.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Hely Häggman, Timo Muotka tai Heikki Helanterä.

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Harjoittelu koulutusta vastaavissa työtehtävissä lisää työelämävalmiuksia.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa