Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407045A Kandidaatintutkielma, 10 op 
Tunniste 407045A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kandidaatintutkielma  Lyhenne Kandidaatintutk 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

suomi / englanti

 
Ajoitus 

3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • tuottaa kasvatustieteellisen tutkimusongelman ja laatia siitä tutkimussuunnitelman 
  • käyttää omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää kirjallisuutta aiheen teoreettiseen tarkasteluun 
  • tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja soveltaa niitä tutkielmansa kirjoittamisessa 
  • laatia kandidaatintutkielman 
  • opponoida toisen opiskelijan tekemää kandidaatintutkielmaa ja osallistua yhteiseen keskusteluun tutkielmista  
 
Sisältö 
  • tutkimussuunnitelman laatiminen
  • tutkimuksen toteuttaminen
  • tutkimusraportin kirjoittaminen
  • tutkielman opponointi ja arvioiminen
  • kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Ks. lisää http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Seminaarityöskentelyä noin 30 h, itsenäistä työskentelyä 240 h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pääaineen perusopinnot, Tieteellinen viestintä I ja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssit (ainakin aloitettu)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa pääaineen aineopintoja

407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) –kurssi linkittyy osaksi kandidaatintyöhön liittyviä seminaareja. Kurssin kuvauksen voi katsoa tästä linkistä: http://libguides.oulu.fi/407045A.

 
Oppimateriaali 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oman tutkimussuunnitelman tekeminen ja esitteleminen, tutkielman kirjoittaminen ja esitteleminen, seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja toisen työn opponointi sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Tapio Tenhu sekä seminaariryhmän vetäjät

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 
Lisätiedot 

Kandidaatintutkielma syötetään Laturi-järjestelmään. Laturin verkkosivu http://laturi.oulu.fi/

Ajankohtaiset kandi- ja graduryhmät löytyvät tiedekunnan internetsivuilta www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (intensiiviperiodi + kesä, etäopetus)   Opintojakso  Kaisu Clarot,
Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa,
Jaana Suorajärvi 
12.05.20 -25.08.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Kandidaatintutkielma (Kesäkurssi 2020)  Opintojakso  10  Tapio Tenhu  12.05.20 -31.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/EDGE  Opintojakso  10  Sääskilahti, Minna Susanna  01.09.20 -27.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/VAKA lisäkoulutus  Opintojakso  10  Jaana Juutinen  01.09.20 -06.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Erityispedagogiikka/Kairaluoma ja Heräjärvi  Opintojakso  10  Leila Kairaluoma  03.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/VAKA/Taide-, taito- ja kulttuurikasvatus/Moilanen   Opintojakso  10  Jaakko Moilanen  03.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/VAKA/Mäntyjärvi  Opintojakso  10  Marjo Mäntyjärvi  03.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Erityispedagogiikka/Vilppola ja Helander  Opintojakso  10  Tuomo Vilppola  04.09.20 -07.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Liikuntakasvatus/Takalo  Opintojakso  10  Susanna Takalo  07.09.20 -03.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/MaLu-aineet ja TVT  Opintojakso  10  Sari Harmoinen  08.09.20 -04.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliset kontekstit  Opintojakso  10  Anu Alanko  09.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/LET  Opintojakso  10  Piia Näykki  10.09.20 -06.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/ MUKO  Opintojakso  10  Katja Sutela  14.09.20 -03.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/VAKA/Karjalainen  Opintojakso  10  Karjalainen, Satu-Maarit Krist  14.09.20 -12.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Taidekasvatus  Opintojakso  10  Tapio Tenhu  14.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Saari  Opintojakso  10  Maria Saari  14.09.20 -12.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/ Pikkarainen  Opintojakso  10  Eetu Pikkarainen  16.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Yleinen kasvatustiede/Pinola  Opintojakso  10  Pinola Timo  16.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Keränen  Opintojakso  10  Virve Keränen  17.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kandidaattiseminaari/Kess  Opintojakso  10  Riikka Kess  17.09.20 -26.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (1. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
17.09.20 -16.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (2. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
29.10.20 -27.11.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (3. periodi)  Opintojakso  Kärnä, Anna-Liisa  29.01.21 -26.02.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) (5. periodi)  Opintojakso  Kulmala, Seija Inkeri,
Kärnä, Anna-Liisa 
11.05.21 -15.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa