Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040024Y Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku, 4 op 
Tunniste 040024Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa käyttää lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita sekä oppii arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

 
Sisältö 

Tiedonhaku:
Kirjaston atk-palvelut, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, CINAHL, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

040024Y (4 op) Tieto ja tutkimus, tiedonhaku

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmien sekä terveystieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus II
Epidemiologian perusteet
Evidence Based Medicine –opinnot
Reading for Academic Purposes
Scientific Communication

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja hyväksytyt oppimistehtävät.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Pentti Nieminen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

040024Y Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op opintojakso korvaa aiemmin toteutuneen 040012Y-04 tieto ja tutkimus, luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät 4 op opintojakson osasuoritteen OPS 2015 lähtien.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tieto ja tutkimus II, Tieteellinen viestintä (terveystieteet)  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  19.01.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa