Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477623S Laajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät, 10 op 
Tunniste 477623S  Voimassaolo 01.08.2015 - 31.07.2021
Nimi Laajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät  Lyhenne Laajat automaat 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Hiltunen, Jukka Antero 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 266 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 3-4

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa automaatiojärjestelmiä hyödyntäviä prosessien käynnissäpitoa ja suorituskykyä tehostavia järjestelmiä sekä muita laajoja informaatiojärjestelmiä.

 
Sisältö 

Malli- ja datapohjaiset diagnostiikkamenetelmät, mittausten validointi, tunnuslukulaskenta, prosessien suorituskyvyn arviointi ja seuranta, sovellusesimerkkejä, teollinen internet, informaatiojärjestelmien tehtävät, laajoissa informaatiojärjestelmissä sovellettavat teknologiat, sovellusesimerkkien analyysi.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kurssi pidetään kahden periodin aikana osittain seminaarimuotoisena

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietona suositellaan opintojaksoa 477051A Automaatiotekniikka

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimispäiväkirja, seminaarityöt ja tentti

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lehtori Jukka Hiltunen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Opintojakso muuttuu 5 op:n kokonaisuudeksi (477610S) lv 21-22.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa