Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477525S Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa, 5 op 
Tunniste 477525S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa  Lyhenne Älykkäät lasken 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Aki Sorsa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op /135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 3 keväällä. Suositellaan neljännelle opiskeluvuodelle.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa käyttää älykkäiden menetelmien keskeisiä käsitteitä ja osaa selittää sumeiden järjestelmien, neuraalilaskennan, neurosumeiden menetelmien ja evoluutiolaskennan toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa rakentaa ja virittää sumeita malleja ja säätimiä Matlab-Simulink –ympäristössä ja tulkita niitä sanallisesti. Opiskelija osaa selittää neuraalilaskennan peruskäsitteet ja niiden yhteydet toisiinsa sekä rakentaa Matlab-ympäristössä neuroverkkomalleja. Opiskelija tunnistaa datapohjaisen mallinnuksen keskeiset ongelmatilanteet ja kykenee valitsemaan sopivia ratkaisuja mallien yleistävyyden varmistamiseksi. Opiskelija osaa selittää geneettisten algoritmien toimintaperiaatteen ja käyttää algoritmia optimointiongelmien ratkaisussa.

 
Sisältö 

Sumea logiikka ja sumeat järjestelmät, sumean matematiikan perusteet, sumea mallinnus, sumea säätö, neuraalilaskennan perusteet ja keskeiset opetusalgoritmit, neurosumeat järjestelmät, evoluutiolaskenta.

 
Järjestämistapa 

Pääasiassa lähiopetuksena.

 
Toteutustavat 

Ohjattua opetusta 40 h, joka sisältää luentoja, harjoituksia ja mahdollisen seminaariesityksen. Itsenäisenä opiskeluna kotitehtäviä, case-tutkimus ja  seminaariesityksen laatiminen.

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinöörivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia

 
Oppimateriaali 

Luentomonisteet ja muu kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan tunti/kotitenteillä, kotitehtävillä, case-tutkimuksella ja mahdollisella seminaariesityksellä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Aki Sorsa

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa  Opintojakso  Aki Sorsa  01.06.21 -31.08.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa