Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766101P Fysiikan matematiikkaa, 5 op 
Tunniste 766101P  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Fysiikan matematiikkaa  Lyhenne Fysiikan matema 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi, kurssin voi suorittaa myös englannin kielellä

 
Ajoitus 

syyslukukausittain periodissa 1

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii nopeasti fysikaalisten tieteiden tarvitsemat matematiikan perustiedot ja -taidot kuten esimerkiksi differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet, ensimmäisen ja toisen kertaluvun perusdifferentiaaliyhtälöiden ratkaisu ja vektorien sekä niiden differentiaalilaskennan alkeet. Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää fysiikassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä ja soveltaa niitä fysiikan kursseilla ja tutkimuksessa esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Kurssilla opitaan myös matemaattisten käsitteiden geometrinen merkitys ja niiden yhteys fysiikan ilmiömaailmaan.

 
Sisältö 

Kurssissa kerrataan koulumatematiikan differentiaali- ja integraalilaskentaa, käydään läpi kompleksiluvut ja funktiot (Moivren kaava) ja lineaariset vakiokertoimiset differentiaaliyhtälöt. Vektoreille käsitellään yhteen- ja vähennyslasku, skalaari- ja ristitulo. Käsitellään monen muuttujan funktioita ja niiden differentiaaleja ja osittaisderivaattoja. Vektorikentille käydään läpi operaattorit gradientti, divergenssi ja roottori sekä integraalilauseet (Gauss ja Stokes).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

14 h luentoja, 28 h harjoituksia, noin 90 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikkaa opiskelevat Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste sekä oppikirja R. A. Adams, Calculus - A Complete Course. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Jatkuva arviointi ja päätekoe

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0-5, missä 0 on hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

moodle.oulu.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesäkurssi Fysiikan matematiikkaa  Opintojakso  Jussi Malila  01.08.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Fysiikan matematiikkaa  Opintojakso  Seppo Alanko  31.08.21 -19.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa