Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781305A Orgaaninen kemia I, 5 op 
Tunniste 781305A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Orgaaninen kemia I  Lyhenne Orgaaninen kemi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tärkeimpien orgaanisten reaktioiden kuten nukleofiilisen substituutioreaktion reaktiomekanismien taustat ja orgaanisten yhdisteiden orbitaalitason sidosteorian. Hän osaa kuvata orgaanisten yhdisteiden erilaisia konformaatioita ja stereokemiaa.

 
Sisältö 

Mm. kemiallinen sidos, konformaatioanalyysi, nukleofiilinen substituutio sekä stereokemian alkeet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

40 tuntia luentoja, 94 tuntia itseopiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja, pakollinen. Kemian 60 op:n sivu­aineopintokokonaisuudessa pakollinen. 

 
Esitietovaatimukset 

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P) ja opintojaksot Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) ja Ylei­nen ja epäorgaaninen kemia B (780118P)

TAI vanhan opetussuunnitelman (ennen 1.8.2015) mukaiset opintojaksot:

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780103P) ja opintojaksot Yleinen ja epäorgaaninen kemia I (780114P) ja Ylei­nen ja epäorgaaninen kemia II (780115P), tai Johdatus kemiaan (780113P) tai Johdatus fysikaaliseen kemiaan (780101P).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001 ja Clayden, J., Greeves, N., Warren, S.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2. painos, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Heiskanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Orgaaninen kemia I  Opintojakso  Juha Heiskanen  13.09.21 -11.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Orgaaninen kemia I  Yleinen tentti  Juha Heiskanen 
12.08.21to -
Ilmoittautumiseen Kesätentti Orgaaninen kemia I tentti  Tentti  Juha Heiskanen  12.08.21
Ilmoittautumiseen Orgaaninen kemia I tentti  Tentti  Juha Heiskanen  12.10.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Orgaaninen kemia I tentti  Tentti  Juha Heiskanen  11.08.22