Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781304A Fysikaalinen kemia II, 5 op 
Tunniste 781304A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Fysikaalinen kemia II  Lyhenne Fysikaalinen ke 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Pursiainen Jouni 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, oppikirjan avulla mahdollisuus suorittaa myös englanniksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso pidetään syyslukukaudella. Suositeltava ajankohta on 2. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija tuntee molykyylien liikkuvuuden, kinetiikan ja reaktiodynamiikan sekä kiinteiden pintojen keskeisimmät asiat.

 
Sisältö 

Atkinsin oppikirja, luvut 21-25.

 
Järjestämistapa 

Luennot ja laskuharjoitukset.

 
Toteutustavat 

32 tuntia luentoja, 10 tuntia laskuharjoituksia.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana Atkins’ Pysical Chemistry, 8. tai jokin muu painos.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit perustuvat oppikirjaan.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Pursiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole suoraa työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Fysikaalinen kemia II  Opintojakso  Pursiainen Jouni  25.10.21 -11.01.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Fysikaalinen kemia II tentti  Tentti  Pursiainen Jouni  09.06.22