Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781302A Epäorgaaninen kemia II, 5 op 
Tunniste 781302A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Epäorgaaninen kemia II  Lyhenne Epäorgaaninen k 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Raija Oilunkaniemi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koordinaatiokemian ja or­ganometallikemian tärkeimmät käsitteet.

 
Sisältö 

Siirtymäalkuaineyhdisteiden ra­kenne, sidokset ja reaktiot, organometalliyh­disteiden kemia, katalyysi.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 32 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen työskentely 92 h

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja, pakollinen

 
Esitietovaatimukset 

Epäorgaaninen kemia I (781301A) luennot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Weller, M., Overton, T., Rourke, J. ja Armstrong, F.: Inor­ganic Chemistry, 7. painos, Oxford University Press, Oxford 2018.  Luvut 6, 7, 19-27.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi perustuu loppukuulusteluun.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Raija Oilunkaniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Epäorgaaninen kemia II  Opintojakso  Raija Oilunkaniemi  15.03.22 -03.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Epäorgaaninen kemia II  Yleinen tentti  Raija Oilunkaniemi 
12.08.21to -
Ilmoittautumiseen Kesätentti Epäorgaaninen kemia II tentti  Tentti  Raija Oilunkaniemi  12.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Epäorgaaninen kemia II tentti  Tentti  Raija Oilunkaniemi  12.08.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Epäorgaaninen kemia II tentti  Tentti  Raija Oilunkaniemi  16.09.22