Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687177A Kirjallisuuden opetustyöpaja, 5 op 
Tunniste 687177A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kirjallisuuden opetustyöpaja  Lyhenne Kirjallisuuden 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Työlahti, Nina Heleena 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Perusopintojen jälkeen

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kirjallisuuden analysointia erityisesti opettajan näkökulmasta ja osaa ottaa kirjallisuudentutkimuksen sisältöjä käyttöön opetuksessaan

 
Sisältö 

Sisältönä on johdatus alueen perusteisiin sekä mukana voi olla mahdollista ohjattua ryhmätyötä päämääränä ryhmän tuottama mallitunti, portfolio tai tehtäväkansio oheisaineistoineen.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luento, tentti tai harjoituskurssi ja/tai kirjallisuutta

 
Kohderyhmä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi suuntautuvat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kirjallisuuden aineopinnot

 
Oppimateriaali 

1 seuraavista:

 

K. A Järvi: Opettaja: Romaani

Antero Avomieli (Ilmari Kianto):

Auskultantin päiväkirja. Pöytälaatikon salaisuuksia

Sampo Haahtela: Opettajainhuone

Hugo Swensson: Oppikoulunopettaja Paul Hoffman

Anja Snellman: Paratiisin kartta

 

sekä 2 seuraavista:

Kaisa Ahvenjärvi & Leena Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja tai

Elina Kouki: “Käsitteitä tarpeen mukaan” Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuudenopetuksessa sekä Elina Kouki: Kiistaa käsitteistä – syntyykö sopimus? ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/download/.../4299‎ tai

Satu Grünthal & Elina Harjunen: Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen tai

Merja Kauppinen: Lukemisen linjaukset 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento, tentti tai praktikum ja/tai kirjalli-

suutta.

Tenttiminen tenttimissivun ohjeistuksen mukaisesti https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa