Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus, 5 op 
Tunniste 687175A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus  Lyhenne Kirjallisuuden 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Työlahti, Nina Heleena 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, opetuspaketti englanniksi neuvoteltavissa

 
Ajoitus 

Perusopintojen jälkeen

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa laajemmin klassikko-käsitteen sisältöä ja kirjallisuuden kehityksen kannalta keskeisiä teoksia

 
Sisältö 

Proosa, lyriikan ja draaman klassikkotekstejä, sekä kotimaisia että yleisiä

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Tentti tai essee tai muu korvaava opetus

 
Kohderyhmä 

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Aineopinnot, perusopintojen kokonaissuorituksen jälkeen. Edeltävinä tai rinnakkaisina jaksoina Kirjallisuushistoria 3 ja 4

 
Oppimateriaali 

Tentittävän aineiston lista saatavissa https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, essee tai korvaava opetus

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kirjallisuuden Klassikoiden tuntemus  Opintojakso  Jorma Mikola  10.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa