Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687173A Kirjallisuushistoria 4: Suomi, 5 op 
Tunniste 687173A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kirjallisuushistoria 4: Suomi  Lyhenne Kirjallisuushis 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jussi Ojajärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi; opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

 
Ajoitus 

Perusopintojen jälkeen tai ollessa pääosin suoritettu.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso syventää Suomen kirjallisuushistorian tuntemusta. Sen suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita kotimaisen kirjallisuuden klassikoita paremmin niiden kirjallisessa ja historiallisessa kontekstissa

 
Sisältö 

Suomen kirjallisuushistorian kurssi.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

 
Kohderyhmä 

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kirjallisuushistoria 1 ja 2 on suoritettu.

Tiettyjen ainutkertaisten luentokurssien (esim. juhlaluentosarjat) suhteen voidaan tehdä poikkeuksia niin, että myös ensimmäisen vuoden opiskelija voi suorittaa niitä tähän kohtaan (rinnan em. kohtien kanssa).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kirjallisuushistoria-kurssien joukossa tämä on erityisesti Suomen kirjallisuushistoriaan keskittyvä kurssi.

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuushistoriaa ja kaunokirjallisuutta. Teoslistat päivitetään vuosittain oppiaineen verkkosivulle.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Jakso suoritetaan luentokurssina, kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Tenttiminen tenttimissivun ohjeistuksen mukaisesti  target=_blank>https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6449

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Lisätiedot 

Mahdollisen kotiesseen aiheesta ja mukaan valittavista kirjoista sovittava vastuuopettajan kanssa etukäteen. Opiskelija ottaa yhteyttä vastuuopettajaan sitten, kun on ensin alustavasti tutustunut tentittävänä olevaan kirjallisuushistoriikkiin (ks. kirjalista oppiaineen nettisivuilla).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kirjallisuushistoria 4: Suomi  Yleinen tentti  Jussi Ojajärvi 
21.08.20pe 12.00-15.00