Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694945A Sanasto ja nimistö, 5 op 
Tunniste 694945A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sanasto ja nimistö  Lyhenne Sanasto ja nimi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heini Karjalainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi, 1. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa selittää suomen kielen perintösana- ja lainasanakerrostumat sekä esitellä etymologisen tutkimuksen perusperiaatteet. Lisäksi hän on perehtynyt sananmuodostuksen ja erityisesti johtamisen perusteisiin. Nimistöntutkimuksen osalta opiskelija tuntee onomastiikan peruskäsitteet sekä on selvillä paikannimi- ja henkilönnimitutkimuksen historiasta ja nykytrendeistä.

 
Sisältö 

suomen kielen sanaston historia, sananmuodostus (erityisesti johtaminen) sekä paikan- ja henkilönnimistö

 
Järjestämistapa 

lähiopetus tai kirjatentti

 
Toteutustavat 

luennot (32 tuntia) sekä itsenäikstä työskentelyä ja tehtävien tekemistä (103 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös verkkotyötilasta, ja lisäksi teos Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet (sivut 144–347).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, tentti ja kolme kotitehtävää. Vaihtoehtoisesti kirjatentti ja kotitehtävät.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Heini Karjalainen

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Sanasto ja nimistö  Opintojakso  Niina Kunnas  08.09.21 -14.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa