Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op 
Tunniste 694938P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielen kehitys ja vaihtelu  Lyhenne Kielen kehitys 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Niina Kunnas 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi, 4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

 
Sisältö 

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, kielen variaation perusteet, kirjakielen kehityksen pääpiirteet. Jos opiskelija suorittaa verkkokurssin Näkökulmia fennistiikkaan (2 op), se korvaa osan tästä kurssista. Näkökulmia fennistiikkaan -kurssi käsittelee yllä mainittujen aiheiden lisäksi myös muita fennistiikan aihealueita.

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

luennot (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (109 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Äänne- ja muoto-oppi

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

luennoilla ja sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali sekä teoksesta

Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentotentti, uusinnat tenttiakvaariossa. Näkökulmia fennistiikkaan (2 op) suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoympäristössä.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Eveliina Mäntylä

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielen kehitys ja vaihtelu  Opintojakso  Niina Kunnas  15.03.22 -26.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa